Prislista Kross & Jordprodukter

Priser exklusive moms från och med 2019-06-01.
Lagerstatus uppdateras varje vardag 06.15

Skriv ut

Hummeltorp Garden har genom forskning och utveckling lyckats sammanföra högsta tänkbara kvalité miljöanpassat med jordens kretslopp

Hummeltorp Garden Ekojordar – miljövänlig ren naturjord tillverkad av

  • noga kontrollerad och analyserad återvunnen ekologisk mineraljord (sand o lera)
  • organisk långsiktigt förnybar torvmull
  • biologisk behandlad och naturgödslad förnybar fibermull
Bergkrossprodukter
ProduktPris per tonLagerstatusKod
Stenmjöl 0-2125 krTillfälligt slutB 0-2
Stenmjöl 0-4125 krFinns i lagerB 0-4
Stenmjöl 0-8129 krFinns i lagerB 0-8
Bergkross 0-16129 krFinns i lagerB 0-16
Bergkross 0-32119 krFinns i lagerB 0-32
Bergkross 0-63109 krFinns i lagerB 0-63
Bergkross 0-9099 krFinns i lagerB 0-90
Bergkross 0-15089 krFinns i lagerB 0-150
Väggrus 0-16 inblandning av Bitumen (asfalt)99 krFinns i lagerS 0-16
Väggrus 0-32 inblandning av Bitumen (asfalt)89 krFinns i lagerS 0-32
Makadam 2-6
220 krTillfälligt slutM 2-5
Makadam 4-8 - Halkstopp199 krFinns i lagerM 4-8
Makadam 8-16169 krFinns i lagerM 8-16
Makadam 16-32139 krFinns i lagerM 16-32
Makadam 32-63125 krTillfälligt slutM 32-63
Makadam 32-90119 krFinns i lagerM 32-90
Makadam 63-90119 krFinns i lagerM 63-90
Skärv 90-150115 krFinns i lagerM 90-150
Asfaltskrossprodukter
ProduktPris per tonLagerstatusKod
Asfaltsgranulat 0-873 krTillfälligt slutA 0-8
Asfaltsgranulat 0-1465 krFinns i lagerA 0-14
Asfaltsgranulat 8-1655 krTillfälligt slutA 8-16
Asfaltskross 16-9042 krFinns i lagerA 16-90
Betongkrossprodukter
ProduktPris per tonLagerstatusKod
Betongkross 0-15040 krTillfälligt slutÅ0-150
Road Base99 krTillfälligt slutB 0-38
Betongkross 0-3258 krTillfälligt slutÅ 0-32
Betongkross 0-1669 krTillfälligt slutÅ 0-16
Betongkross 0-2180 krTillfälligt slutÅ 0-2
ÅV-mix 0-12556 krTillfälligt slutÅM 0-125
ÅV-mix 0-6361 krTillfälligt sluÅM 0-63
ÅV-mix 0-3266 krTillfälligt slutÅM 0-32
Jordprodukter klassade – Bygg & Anläggning

Hummeltorp Garden klassade Jordprodukter – Bygg & Anläggning samt Biokol

ProduktPris per tonLagerstatusKod
Växtjord typ A – Naturgödslad319 krFinns i lagerJ 51
Växtjord typ A - Mineralgödslad324 krTillfälligt slutJ 50
Mineraljord typ A229 krFinns i lagerJ 52
Växtjord typ B – Salthaltiga markmiljöer349krFinns i lagerJ 53
Mineraljord typ B249 krFinns i lagerJ 54
Växtjord typ C – Lättviktsjord1469 krFinns för beställningJ 55
Mineraljord typ C - Lättviktsjord1239 krFinns för beställningJ 56
Växtjord typ D - För iblandning i skärv319 krFinns i lagerJ 57
Växtjord typ D - Färdigblandad med skärv319 krFinns i lagerJ 58
Mineraljord typ D249 krFinns i lagerJ 59
Fukthållande Mineraljord189 krFinns i lagerJ 41
Biokol-kompost EKO 2/6982 krFinns för beställningJ 80
Biokol-kompost EKO 4/8850 krFinns i lagerJ 81
Biokol-kompost EKO 8/16850 krFinns för beställningJ 83
Biokol-kompost EKO 16/32608 krFinns för beställningJ 84
Biokol-kompost EKO 32/63587 krFinns för beställningJ 85
Biokol-jord/kross EKO 32-90540 krFinns i lagerJ 86
Jordprodukter - Gödslade

Hummeltorp Garden EkoJordar - Gödslade

ProduktPris per tonLagerstatusKod
Odlingsjord klass 1 Eko - Naturgödslad489 krFinns i lagerJ 61
Anläggningsjord Eko - Naturgödslad179 krFinns i lagerJ 62
Dressjord Eko - Naturgödslad549 krFinns i lagerJ 67
Rhododendrojord 779 krBeställningsvara min 30 tonJ 63
Urnjord779 krBeställningsvara min 30 tonJ 64
Jordprodukter - Ogödslade

Hummeltorp Garden EkoJordar - Ogödslade

ProduktPris per tonLagerstatusKod
Gräsytejord Eko249 krFinns i lagerJ 65
Planteringsjord Eko klass I349 krFinns i lagerJ 66
Matjord Eko klass II149 krFinns i lagerJ 47
Fyllnadsjord Mager - 0-25/låg lerhalt79 krFinns i lagerJ 42
Fyllnadsjord fukthållande - 0-25/hög lerhalt99 krFinns i lagerJ 43
Jordfyllning osorterad39 krFinns i lagerJ 44
Jordförbättring

Hummeltorp Garden - Jordförbättring

ProduktPris per tonLagerstatusKod
Torvmull495 krTillfälligt slutJ 70
Torvmull - Naturgödslad599 krTillfälligt slutJ 69
Fibermull - Naturgödslad385 krFinns i lagerJ 71
Barkmull999 krFinns i lagerJ 46
Täckbark 10-401099krFinns i lagerJ 45

Mobilanpassad webbsida av Jaddla