Tippavgifter 2018

Priser exklusive moms från och med 2018-07-01
Listan uppdateras varje vardag 06.15

MaterialPris per ton tariff 1Pris per ton tariff 2Tipp Öppen / Stängd
Asfalt (ingen jord/lera får förekomma)99 kr129 krÖppen
Betong / Tegel (rent utan armering)109 kr139 krÖppen
Betong (rent med armering)179 kr209 krÖppen
Betongblock (slipers, block etc.)299 kr329 krÖppen
Betongblandade massor (schakt/betong)229 kr259 krÖppen
Berg (rent berg)* -12 krÖppen
Kross/Sten/Skut (rent)39 krÖppen
Jord/Sand (rena massor för jordåtervinning)29 kr59 krÖppen
Ren fyllning (jord/sand/sten utan minsta lera)99 kr129 krÖppen
Blandad fyllning (innehållande begränsat med lerklumpar eller enstaka pinnar)199 kr229 krÖppen
Avtäckningsmassor (innehållande pinnar/stubbar <50 cm)399 kr429 krÖppen
Lera379 kr399 krÖppen
Stubb & Buskar1990 krÖppen
Kompost900 krÖppen

Tariff 1: Dokumenterat provtagna massor där analysresultat översänts till oss i förväg till: provtagning@hummeltorp.se
Tariff 2: Massor utan dokumenterade provtagningsresultat. Enstaka lass, max 500 ton.
* Bergkreditering gäller endast föratagskunder och sker i samband vid fakturering, utbetalning för enstaka lass görs inte. Lägsta faktureringsbelopp 500 kr.

Regler & riktlinjer

 • Personal på Hummeltorp avgör klassing av massor.
 • I princip alla inkommande schaktmassor skall vara provtagna och uppfylla Naturvårdsverkets maxvärden gällande ”KM”, dvs känslig mark. I de fall provtagningsresultat saknas kommer tariff 2 debiteras enligt prislistan. Resultat av provtagningar mejlas till: provtagning@hummeltorp.se
 • Inga massor får innehålla glas, plast, gummi, frigolit, isolering, porslin, fiberduk, virke etc eller brännbara ”sopor”.
  Betong får inte innehålla lättbetong eller blåbetong inte heller gips, kakel, klinker eller dylikt.
 • Vi tar inte emot sopsand.
 • Asfalt skall vara analyserad och innehålla max 70 mg 16PAH/kg.
 • Maskiner på området kommer ha möjlighet att fota materialet efter lossning för att dokumentera eventuell dold intippning. Dold intippning kommer ovillkorligen resultera i en debitering av kostnader för upplastning, borttransport, deponiavgift plus 10 000 kr.
  En kamera kommer inom kort att ta en bild på samtliga inkommande lass som sparas med tillhörande följesedel.
 • Förare av lastbil på området måste kunna förstå och följa regler, skyltar och anvisning av personal för att olika material skall hamna på rätt plats. Oförmåga/vägran att följa dessa direktiv kommer beivras med en straffavgift på 1 000 kr/axel, sk ”Otillåten tipp”.
 • Genom att avlämna massor på Hummeltorp är du som leverantör införstådd med och godkänner de åtgärder som kan vidtagas enligt ovan.

Mobilanpassad webbsida av Jaddla