Tippavgifter 2017

Priser exklusive moms från och med 2017-03-01
Listan uppdateras varje vardag 06.15

MaterialPris per ton tariff 1Pris per ton tariff 2Tipp Öppen / Stängd
Asfalt (ingen jord/lera får förekomma)99 kr119 krÖppen
Betong / Tegel (rent utan armering)99 krÖppen
Betong (rent med armering)149 krÖppen
Berg (rent berg)0 krÖppen
Kross/Sten/Skut (rent)29 krÖppen
Grus/Oren sten/berg (endast minimalt med jord eller sand)49 kr69 krÖppen
Jord/Sand (rena massor för jordåtervinning)29 kr49 krÖppen
Ren fyllning (jord/sand/sten utan minsta lera)99 kr119 krÖppen
Blandad fyllning (innehållande begränsat med lerklumpar eller enstaka pinnar)169 kr189 krÖppen
Betongblandade massor (schakt/betong)199 kr219 krÖppen
Avtäckningsmassor (innehållande pinnar/stubbar <50 cm)299 krÖppen
Stubbar >90 mm1 900 krStängd
Lera330 kr350 krÖppen

Tariff 1: Dokumenterat provtagna massor där analysresultat översänts till oss i förväg till: provtagning@hummeltorp.se
Tariff 2: Massor utan dokumenterade provtagningsresultat. Enstaka lass, max 500 ton.

Regler & riktlinjer

  • Personal på Hummeltorp avgör klassing av massor.
  • I princip alla inkommande schaktmassor skall vara provtagna och uppfylla Naturvårdsverkets maxvärden gällande ”KM”, dvs känslig mark. I de fall provtagningsresultat saknas avseende enstaka lass kommer en separat tariff 2 debiteras enligt nya prislistan. Resultat av provtagningar mejlas till: provtagning@hummeltorp.se
  • Inga massor får innehålla glas, plast, gummi, frigolit, isolering, porslin, fiberduk, virke etc eller brännbara ”sopor”. Betong får inte innehålla lättbetong eller blåbetong inte heller gips, kakel, klinker eller dylikt.
  • Asfalt skall vara analyserad och innehålla max 70 mg 16PAH/kg.
  • Maskiner på området kommer ha möjlighet att fota materialet efter lossning för att dokumentera eventuell dold intippning. Dold intippning kommer ovillkorligen resultera i en debitering av kostnader för upplastning, borttransport, deponiavgift plus 10 000 kr.
    En kamera kommer från hösten ta en bild på samtliga inkommande lass som sparas med tillhörande följesedel.
  • Förare av lastbil på området måste kunna förstå och följa regler, skyltar och anvisning av personal för att olika material skall hamna på rätt plats. Oförmåga/vägran att följa dessa direktiv kommer beivras med en straffavgift på 1 000 kr/axel, sk ”Otillåten tipp”.
  • Genom att avlämna massor på Hummeltorp är du som leverantör införstådd med och godkänner de åtgärder som kan vidtagas enligt ovan.

Mobilanpassad webbsida av Jaddla