Tippavgifter 2018

Priser exklusive moms från och med 2018-07-01
Listan uppdateras varje vardag 06.15

MaterialPris per ton tariff 1Pris per ton tariff 2Tipp Öppen / Stängd
Asfalt
(ingen jord/lera får förekomma)
99 kr129 krÖppen
Asfaltsblandade massor
(schakt/asfalt)
399 kr429 krÖppen
Betong / Tegel
(rent utan armering)
109 kr139 krÖppen
Betong
(rent med armering)
179 kr209 krÖppen
Betongblock
(slipers, block etc.)
299 kr329 krÖppen
Betongblandade massor
(schakt/betong)
229 kr259 krÖppen
Berg
(rent berg)
* -12 krÖppen
Grus / Oren Sten / Berg / Skut39 krÖppen
Jord/Sand
(rena massor för jordåtervinning)
29 kr59 krÖppen
Ren fyllning
(jord/sand/sten utan minsta lera)
99 kr129 krÖppen
Blandad fyllning
(innehållande begränsat med lerklumpar eller enstaka pinnar)
199 kr229 krÖppen
Avtäckningsmassor
(innehållande pinnar/stubbar <50 cm)
399 kr429 krÖppen
Lera379 kr399 krÖppen
Stubb & Buskar1990 krÖppen
Kompost900 krÖppen

Tariff 1: Dokumenterat provtagna massor där analysresultat översänts till oss i förväg till: provtagning@hummeltorp.se
Tariff 2: Massor utan dokumenterade provtagningsresultat. Enstaka lass, max 500 ton.
* Bergkreditering gäller endast föratagskunder och sker i samband vid fakturering, utbetalning för enstaka lass görs inte. Lägsta faktureringsbelopp 1 000 kr.

 

Regler & riktlinjer

 • Personal på Hummeltorp avgör klassing av massor.
 • I princip alla inkommande schaktmassor skall vara provtagna innan intippning. Värdena får inte överstiga Naturvårdsverkets maxvärden gällande ”KM”, dvs känslig mark.
  I de fall provtagningsresultat saknas vid tipptillfället kommer tariff 2 debiteras enligt prislistan. Först efter inskickad och godkänd provtagning debiteras Tariff 1. Resultat av provtagningar mejlas till: provtagning@hummeltorp.se
 • Inga massor får innehålla glas, plast, gummi, frigolit, isolering, porslin, fiberduk, virke etc eller brännbara ”sopor”.
  Betong får inte innehålla lättbetong eller blåbetong inte heller gips, kakel, klinker eller dylikt.
 • Vi tar inte emot sopsand.
 • Asfalt får innehålla max 70 mg 16PAH/kg.
 • Maskiner på området kommer ha möjlighet att fota materialet efter lossning för att dokumentera eventuell dold intippning.
  Dold intippning kommer ovillkorligen resultera i en debitering av kostnader för upplastning, borttransport, deponiavgift plus 10 000 kr.
  Kameror kommer inom kort att ta en bild på samtliga inkommande lass som sparas med tillhörande följesedel. Kameraövervakning kommer även att ske av hela området för att i efterhand kunna spåra dold intippning.
 • Förare av lastbil på området måste kunna förstå och följa regler, skyltar och anvisning av personal för att olika material skall hamna på rätt plats. Oförmåga/vägran att följa dessa direktiv kommer ovillkorligen resultera i en debitering av straffavgift på 1 000 kr/axel, för sk ”Otillåten tipp”.
 • Genom att avlämna massor på Hummeltorp är du som leverantör införstådd med och godkänner de åtgärder som kan vidtagas enligt ovan.

Mobilanpassad webbsida av Jaddla