08-530 240 00 info@hummeltorp.se

Tippavgifter

Priser exklusive moms från och med 2019-06-01
Tippstatus uppdateras varje vardag 06.15 

Skriv ut

MaterialPris per ton tariff 1Pris per ton tariff 2Tipp Öppen / Stängd
Asfalt
(ingen jord/lera får förekomma)
129 kr179 krÖppen
Fräst asfalt99 kr149 krÖppen
Asfaltsblandade massor
(schakt/asfalt)
399 kr449 krÖppen
Betong
(rent utan armering)
109 kr159 krÖppen
Betong
(rent med armering)
199 kr249 krÖppen
Tegel119 kr119 krÖppen
Betongblock
(slipers, block etc.)
299 kr349 krÖppen
Betongblandade massor
(schakt/betong/tegel)
299 kr349 krÖppen
Berg
(rent berg)
* -17 kr* -17 krÖppen
Grus / Oren Sten / Berg / Skut39 kr89 krÖppen
Jord/Sand
(rena massor för jordåtervinning)
29 kr79 krÖppen
Ren fyllning
(jord/sand/sten utan minsta lera)
99 kr149 krÖppen
Blandad fyllning
(innehållande begränsat med lerklumpar eller enstaka pinnar)
229 kr279 krÖppen
Avtäckningsmassor
(innehållande pinnar/stubbar <50 cm)
449 kr499 krÖppen
Lera379 kr429 krÖppen
Stubb & Buskar/Ris1990 kr1990 krÖppen
Kompost899 kr949 krÖppen
Hästgödsel- torvströ0kr25krÖppen
Hästgödsel- halm80kr95krÖppen
Hästgödsel- halmpellets35kr50krÖppen
Hästgödsel- spån150kr180krÖppen
Hästgödsel- Spånpellets150kr180krÖppen

Tariff 1: Dokumenterat provtagna massor där analysresultat översänts till oss i förväg till: provtagning@hummeltorp.se

Hästgödsel Tariff 1 gäller endast för Avtalskunder i EcoHorse

Tariff 2: Massor utan dokumenterade provtagningsresultat. Enstaka lass, max 500 ton.

* Bergkreditering gäller endast föratagskunder och sker i samband vid fakturering, utbetalning för enstaka lass görs inte. Lägsta faktureringsbelopp 1 000 kr.

 

Regler & riktlinjer

all Personal på Hummeltorp avgör helt och hållet bedömning och klassning av massor som tippas in.

i princip alla inkommande schaktmassor skall vara provtagna innan intippning. analysVärdena får inte överstiga Naturvårdsverkets maxvärden gällande ”KM”, dvs känslig mark.

 

 •  I de fall provtagningsresultat saknas vid tipptillfället kommer tariff 2 debiteras enligt prislistan. Först efter inskickad och av oss godkänd provtagning får intippning ske. Därefter debiteras Tariff 1. Resultat av provtagningar mejlas till: provtagning@hummeltorp.se
 • Inga massor får innehålla glas, plast, gummi, frigolit, isolering, porslin, fiberduk, virke etc eller brännbara ”sopor”.
  Betong får inte innehålla lättbetong eller blåbetong inte heller gips, kakel, klinker eller dylikt.
 • Vi tar inte emot sopsand.
 • Asfalt får innehålla max 70 mg 16PAH/kg.
 • Maskiner på området kommer ha möjlighet att fota materialet efter lossning för att dokumentera eventuell dold intippning.
  Dold intippning kommer ovillkorligen resultera i en debitering av kostnader för upplastning, borttransport, deponiavgift plus 10 000 kr.
  Kameror kommer inom kort att ta en bild på samtliga inkommande lass som sparas med tillhörande följesedel. Kameraövervakning kommer även att ske av hela området för att i efterhand kunna spåra dold intippning.
 • Förare av lastbil på området måste kunna förstå och följa regler, skyltar och anvisning av personal för att olika material skall hamna på rätt plats. Oförmåga/vägran att följa dessa direktiv kommer ovillkorligen resultera i en debitering av straffavgift på 1 000 kr/axel, för sk ”Otillåten tipp”.
 • Genom att avlämna massor på Hummeltorp är du som leverantör införstådd med och godkänner de åtgärder som kan vidtagas enligt ovan.
 • Vid intippning av schaktmassor samt vid köp av våra produkter så är det lastbilsägarens ansvar att uppge rätt fakturaunderlag vid det aktuella tillfället i samband med vägning. Vid felaktiga uppgifter så debiteras lastbilsägarens den totala fakturakostnaden plus administrationskostnad
 • Vid intippning av hästgödsel får det endast innehålla ren strö med gödsel. Skräp såsom tex rep, snören, plast, kanyler eller annat skräp som inte är ren gödsel accepteras inte. I de fall vi upptäcker skräp tillkommer avgift med 5 000kr till 10 000kr beroende på omfattning och skräpsort. Avgiften bedömes av oss.

 

Mobilanpassad webbsida av Jaddla