Senaste nyhetsbrevet

Nyhetsbrev nr 1

På vår förnyade hemsida www.hummeltorp.sekommer successivt nya funktioner finnas tillgängliga. Exempelvis kommer du kunna se vilka material som finns i lager för dagen, vilka tippar som är öppna samt hitta aktuella analyser och siktkurvor.


Nya Prislistor!

Nya prislistor avseende avhämtat och inkommande material gäller fr o m den 1 mars 2017.  Vi inför nya rabattstegar för kunder med inköp över 500 ton material per år. Dessa avtalas med varje enskild kund. Tidigare rabatter omförhandlas och anpassas.


Nyhet!

Inkommande material kommer nu baseras på vikt istället för som tidigare per lass och nya prislistan är således justerad till pris/ton.


Kommande.

Fler materialsorter kommer successivt tas fram och aktuellt lager uppdateras på hemsidan. Har du behov av specialmaterial som ej finns i ordinarie sortimentet är du naturligtvis välkommen med en förfrågan.

Nya Hummeltorp!

Hummeltorps torvindustri kommer från 1 mars 2017 genomgå ett generationsskifte inom familjen. Genom ökad kvalité samt ökad produktion av växtjordar, krossprodukter och återvinningsbar ballast, ser vi fram emot ett fortsatt givande samarbete tillsammans med er och att vi tar ett gemensamt ansvar för vår miljö.

På grund av ökade krav ur miljöhänsyn gällande återvinning och kontroll av befintliga och inkommande massor kommer en del nödvändiga förändringar genomföras den närmaste tiden.


Tänk på att.

I princip alla inkommande schaktmassor skall vara provtagna och uppfylla Naturvårdsverkets maxvärden gällande ”KM”, dvs känslig mark. Nytt är att i de fall provtagningsresultat saknas avseende enstaka lass kommer en separat tariff 2 debiteras enligt nya prislistan.

 

För prissättning enligt tariff 1 ska resultat av provtagningar i förväg mejlas till:provtagning@hummeltorp.se.

Ni är som vanligt varmt välkommna att kontakta oss för mer frågor samt information.


Hummeltorps Torvindustri AB,
Hummeltorpsvägen 1, 147 91 Grödinge
Telefon: 08-530 240 47
E-post: hummeltorp@hummeltorp.se

Mobilanpassad webbsida av Jaddla