Grödinge 170215

Till våra kunder!

Hummeltorps Torvindustri har från 1 mars 2017 genomgått ett generationsskifte inom familjen. Genom ökad kvalité samt ökad produktion av växtjordar, krossprodukter och återvinningsbar ballast, ser vi fram emot ett fortsatt givande samarbete tillsammans med er och att vi tar ett gemensamt ansvar för vår miljö.

På grund av ökade krav ur miljöhänsyn gällande återvinning och kontroll av befintliga och inkommande massor kommer en del nödvändiga förändringar genomföras den närmaste tiden.

På vår förnyade hemsida www.hummeltorp.se kommer successivt nya funktioner finnas tillgängliga. Exempelvis kommer du kunna se vilka material som finns i lager för dagen, vilka tippar som är öppna.

Nya prislistor avseende avhämtat och inkommande material gäller fr o m den 1 mars 2017.  Vi inför nya rabattstegar för kunder med inköp över 500 ton material per år. Dessa avtalas med varje enskild kund. Tidigare rabatter omförhandlas och anpassas.

Inkommande material kommer nu baseras på vikt istället för som tidigare per lass och nya prislistan är således justerad till pris/ton.

Fler materialsorter kommer successivt tas fram och aktuellt lager uppdateras på hemsidan. Har du behov av specialmaterial som ej finns i ordinarie sortimentet är du naturligtvis välkommen med en förfrågan.

I princip alla inkommande schaktmassor skall vara provtagna och uppfylla Naturvårdsverkets maxvärden gällande ”KM”, dvs känslig mark. Nytt är att i de fall provtagningsresultat saknas avseende enstaka lass kommer en separat tariff 2 debiteras enligt nya prislistan. För prissättning enligt tariff 1 ska resultat av provtagningar i förväg mejlas till: provtagning@hummeltorp.se

Har du frågor och funderingar så hör av dig!

Carina, Christer, Johannes och Bengt samtliga med efternamnet Otterström

Mobilanpassad webbsida av Jaddla